2017

16.oktober

 • Oppstartsmøte
 • Gjennomgang av mandatet

 

22. november

 • Valgdistriktordningen ved stortingsvalg
 • Klageordningen

 

2018

10. januar

 • Praktisk valggjennomføring
 • Valgbarhet
 • Grunnleggende hensyn og prinsipper
 • Presentasjoner fra valgansvarlige i Steinkjer kommune, Hedmark fylkeskommune og Oslo kommune, om erfaringer med 2017-valget

 

21. og 22. mars

 • Tilgjengelighet ved valg
 • Stemmerett og ombudsplikt
 • Suspendere og frata verv
 • Bruk av teknologi i valggjennomføringen
 • Stemmerett for 16-åringer
 • Presentasjoner fra Blindeforbundet og FFO om tilgjengelighet ved valg
 • Presentasjon fra konstitusjonell avdeling på Stortinget om Stortingets rolle ved valg
 • Presentasjon fra Valgdirektoratet og KMD om EVA-systemet og evalueringen av stortingsvalget 2017

 

17. april (møte med Veneziakommisjonen og OSSE)

 • Klage- og godkjenningsordninger
 • Fordeling av mandater mellom valgdistriktene
 • Bruk av teknologi i valg
 • Velgere med funksjonsnedsettelse
 • OSSEs rapport fra valget i 2017

 

13. og 14. juni

 • Valgbarhet
 • Stemmerett og ombudsplikt
 • Suspendere og frata verv
 • Valgordning stortingsvalg
 • Elektronisk stemmegivning ­over internett
 • Klageordning
 • Grunnleggende prinsipper og hensyn i gjennomføring av valg
 • Tilgjengelighet ved valg
 • Innlegg om deltakelse og hva som påvirker deltakelse, av Johannes Bergh (Institutt for samfunnsforskning)
 • Innlegg om ungdoms deltakelse og rolle i demokratiet, fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 

22. august

 • Stemmerett for 16-åringer
 • Legitimasjonskrav
 • Folkeavstemninger
 • Stemmerett og ombudsplikt
 • Tilgjengelighet
 • Elektronisk stemmegivning ­over internett

 

26. og 27. september

 • Valgordning stortingsvalg
 • Elektronisk stemmegivning over internett
 • Klageordning
 • Stemmerett for 16-åringer
 • Legitimasjonskrav
 • Folkeavstemninger
 • Tilgjengelighet
 • Deltakelse

 

20. og 21. november

 • Stemmegivning, godkjenning, opptelling
 • Valgordning ved stortingsvalg
 • Innlegg om Valgordningen i Danmark og Sverige, ved Jørgen Elkit, Universitetet i Aarhus og John Högström, Mittuniversitetet, Östersund
 •  Klage og godkjenning
 • Omvalg
 • Listeforslag

 

11. desember

 • Stemmegivning, godkjenning og opptelling
 • Omvalg
 • Personvalg ved stortingsvalg

 

2019

7. og 8. februar

 • Valgagitasjon og ordensregler
 • Klage og godkjenning
 • Stemmegivning, prøving og opptelling
 • Listeforslag
 • Valgordning – stortingsvalg
 • Personvalg

 

26. og 27. mars

 • Listeforslag
 • Beredskap
 • Omvalg
 • Valgagitasjon og ordensregler
 • Valgordning – kommunestyrevalg

 

7. og 8. mai, Karasjok

 • Valgordning – stortingsvalg
 • Personvalg
 • Sametingsvalg
 • Møte med Sametinget ( i Sametinget)
 • Møte med Finnmark fylkeskommune

 

17. og 18. juni

 • Valgordning – stortingsvalg
 • Sametingsvalg
 • Valgkort, manntall, arbeidstid for valgmedarbeidere mv.
 • Presentasjon av rapport om sikkerhet i demokratiske prosesser
 • Presentasjon fra NSM/PST/Interdepartemental arbeidsgruppe om sikkerhet i valggjennomføringen
 • Beredskap
 • Klageordning

 

26. og 27. september

 • Informasjon om gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
 • Tap av retten til å ha folkevalgt verv
 • Klage og godkjenning
 • Teknologi og valggjennomføring
 • Valgordning
 • Utkast til NOU

 

20. til 22. november

 • Stemmegivning, prøving og opptelling
 • Medienes tilgang til valgresultater
 • Stortingsvalgordning
 • Godkjenning og klage
 • Gjennomgang av utkast til NOU

 

2020

 

14. til 15. januar

 • Gjennomgang av utkast til NOU
 • Lovtekst

 

4. februar

 • Gjennomgang av utkast til NOU
 • Lovtekst
 • Innledende kapittel
 • Teknologi og valggjennomføring

 

14. februar

 • Gjennomgang av lovtekst
 • Gjennomgang av spesialmotiver
 • Teknologi og valggjennomføring
 • Innledende kapittel

 

27. mai

 • Overlevering av NOU.

 

Foto viser Valglovutvalget i plenumssalen i Sametinget
Valglovutvalget i plenumssalen i Sametinget