For å levere høringssvar se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nyvalglov_nou2020-6/id2704632/